Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dot. wynagrodzeń Polaków. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł.

Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 7,1 proc. – podał GUS. W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2 proc.

W I kw. tego roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4622,84 zł.

 

Źródło:businessinsider.com.pl