Gołębie to stały element miejskiego krajobrazu. Jest to także jeden z najbardziej uciążliwych gatunków zwierząt zamieszkujących miasto. Skąd się biorą i jakie zagrożenia ze sobą niosą?

Im więcej gołębi, tym więcej problemów

Gołębie wzbudzają różne uczucia wśród mieszkańców miast. Niektórzy zabezpieczają się przed tymi zwierzętami poprzez montaż siatki na balkonie lub specjalistycznymi kolcami. Istnieje jednak wciąż spora grupa osób, która je dokarmia. To powoduje, że te ptaki uzależniają się od człowieka i mnożą się częściej od swoich dzikich odpowiedników. A im więcej gołębi, to tym więcej zagrożeń wynikających z ich obecności.

Balkony oraz tarasy, które są przez długi czas nieużywane bądź rzadko sprzątane, stwarzają przyjazne warunki do zagnieżdżenia się gołębi. To z kolei może mieć sporo konsekwencji. Obecność tych ptaków przez zbyt długi czas w jednym miejscu skutkuje nagromadzeniem się ich odchodów, które mają właściwości żrące (są w stanie uszkodzić nawet beton).

Często spotykanym widokiem na zaniedbanym balkonie są także ciała martwych ptaków. To wszystko często wywołuje choroby u ludzi przebywających w pobliżu.

Choroby wynikające z obecności gołębi

Zanieczyszczenia, jakie powstają z powodu obecności gołębi mogą być tragiczne w skutkach. Nieczystości powstałe na skutek ich bytowania są siedliskiem chorób, pasożytów czy nawet roztoczy. Najczęstsze powikłania wynikające z obecności gołębi w pobliżu miejsca zamieszkania człowieka to:

Zapalenie opon mózgowych
Choroby układu oddechowego
Zakażenie pasożytami

Zapadnięcie na którąś z tych chorób może skończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią.

Kto powinien posprzątać po gołębiach?

Jeżeli chodzi o to, kto jest zobowiązany do sprzątania ptasich odchodów na balkonie lub tarasie, to jest nim właściciel/użytkownik danego lokalu. W przypadku, gdy dana osoba nie reaguje na prośby sąsiadów, warto skontaktować się z administracją. Według prawa zarządca budynku może zlecić usunięcie gniazda oraz wyczyszczenie balkonu profesjonalnej ekipie i obciążyć kosztami właściciela lokalu.

Pracownicy wysokościowi często korzystają z podnośnika podczas usuwania zanieczyszczeń. Jeśli jednak mimo to właściciel mieszkania odmawia wejścia na balkon bądź taras celem ich umycia, to można prosić o pomoc Straż Pożarną oraz Policję w dostaniu się do środka.

Przezorność oszczędzi kłopotów

By uniknąć kłopotów związanych z gołębiami, wystarczą dwie rzeczy – regularne sprzątanie otoczenia przynależącego do mieszkania oraz powstrzymywanie się przed dokarmianiem gołębi. Dzięki temu fetor ptasich odchodów nie będzie miał miejsca, a Ty będziesz mógł się cieszyć piękną okolicą.

źródło:deccoria.pl