Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. 4 czerwca wypada rocznica wolnych wyborów w Polsce

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich wypada 4 czerwca. Jakie znaczenie miały wybory czerwcowe ’89 i jakie prawa zapewnia nam konstytucja?

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich obchodzimy w tym roku po raz piąty

4 czerwca to decyzją Sejmu RP, która zapadła w 2013 roku, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Święto ma upamiętniać rocznicę pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. W uchwale, na mocy której powstało to święto, podkreśla się, że wspomniane wybory to:

„(…) symboliczne zwycięstwo pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Było to zwycięstwo „Solidarności”, przeciwko której w grudniu 1981 r. władza wysłała czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności”.

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Wybory czerwcowe zmieniły sytuacje polityczną bloku wschodniego

Wybory 4 czerwca 1989 roku odbyły się według zasad ustalonych w czasie trwania obrad Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybrano 460 posłów na Sejm oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu (który wcześniej został zniesiony w 1946 roku w efekcie sfałszowanego referendum ludowego.

Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesny stopień klęski komunistycznej władzy doprowadziły do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej. W wyniku wyborów czerwcowych poza parlamentem znalazło się wiele czołowych postaci związanych z władzą komunistyczną.

W Senacie znalazło się aż 99 przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, natomiast w Sejmie dominowali członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, którzy obsadzili kolejno 173 oraz 161 stanowisk w Sejmie.

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. O jakich prawach mówi polska konstytucja?

Prawa obywatelskie to prawa zagwarantowane konstytucyjnie, mające na celu chronić interesy obywatela danego państwa. Polska konstytucja określa te prawa w rozdziale II. Mowa w nim m.in. o wolności człowieka, która podlega ochronie prawnej, o równości obywateli wobec prawa, o zakazie dyskryminacji w życiu politycznym, a także o równości kobiet oraz mężczyzn w w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym oraz gospodarczym.