Jak poinformował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn kobieta zostanie wydalona z Polski.

Cztery inne osoby otrzymały 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski. Wszystkie brały udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce polegających na podsycaniu polsko-ukraińskich animozji, m.in. w kwestiach polityki historycznej i sprawach społecznych.

Stanisław Żaryn poinformował, że zatrzymana Rosjanka to przebywająca w Polsce od 2013 r. Jakaterina C., a pozostałe osoby objęte zakazem wjazdu do kraju często przyjeżdżały do Polski. Wszyscy zajmowali się też konsolidacją środowisk prorosyjskich w Polsce.

„Wnioski dotyczące wymienionych osób to efekt realizowanych w ostatnich tygodniach działań ABW, neutralizujących aktywność dwóch struktur sieciowych biorących udział w rosyjskiej wojnie hybrydowej i informacyjnej prowadzonej przeciwko Rzeczypospolitej” – podał w komunikacie Stanisław Żaryn.

Jednocześnie poinformował, że równolegle prowadzone są działania wobec obywateli RP, którzy współpracowali z Rosjanką i czterema innymi osobami. „W stosunku do niektórych z nich działania realizowane są wspólnie z Prokuraturą, pod kątem postawienia zarzutów karnych” – przekazano w komunikacie.

Stanisław Żaryn przekazał też, że uzyskane przez ABW informacje wskazują, że Rosja „nie tylko inspiruje obywateli polskich do podejmowania określonych działań przeciwko Polsce i leżących w interesie Rosji, ale też finansuje ich aktywność na tym polu”.