300 zł na wyprawkę dla ucznia. Zobacz jak i gdzie można złożyć wniosek. Lepiej się pospieszyć

Już od 1 lipca, będzie można składać wnioski o świadczenie „Dobry Start”. To nowy pomysł rządu, w jego ramach rząd przewidział wypłatę 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Jedni uważają, że jest to kiełbasa wyborcza, inni, że to pomoc w wychowywaniu dzieci. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek, by dostać pieniądze?

Wnioski w ramach programu „Dobry Start” będzie można składać do końca listopada – po tym czasie nie będą już rozpatrywane. Oczywiście im wcześniej złożymy odpowiednie dokumenty, tym większa szansa, że środki dostaniemy jeszcze w wakacje.

Ministerstwo Rodziny zwraca uwagę, że złożenie wniosku w lipcu i sierpniu, to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Składanie wniosków w ramach programu Dobry Start

Wnioski o przyznanie wyprawki będzie można składać od 1 lipca przez internet za pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl albo przez systemy bankowości internetowej niektórych banków (czyli tak jak przy 500 plus).

Banki, które udostępnią wnioski online, to: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski (oraz Inteligo), BGŻ BNP Paribas i SGB-Bank oraz wybrane zrzeszone w nim banki spółdzielcze.

Składanie wniosków w papierowej wersji będzie możliwe od 1 sierpnia. Po tej dacie wnioski będzie można składać w tych samych miejscach, co wnioski o 500 zł na dziecko:

urząd miasta lub gminy,

ośrodek pomocy społecznej,

inna jednostka w danej gminie wyznaczona do przyjmowania wniosków

w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wnioski trzeba składać w powiatowym centrum pomocy rodzinie
Świadczenie będzie przysługiwać raz w roku dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny do 18 roku życia.

W szczególnych przypadkach do 20, jednak pod warunkiem, że nauka została rozpoczęta przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana. Dzieci niepełnosprawne będą mogły pobierać pieniądze dłużej, bo do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, jego opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Warto pamiętać, że pieniądze z programu „Dobry Start” są zwolnione z podatku. Nie będą też podlegają egzekucji komorniczej, ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do pozostałych świadczeń socjalnych.